Департамент містобудування та архітектури Кам'янець-Подільської міської ради 
1. Найменування органу, який надає послугу, його повна поштова адреса та телефон
Кам’янець-Подільська міська рада
майдан Відродження, 1
м. Кам’янець-Подільський, 32300
Тел. (03849) 5-17-73, факс 5-06-00.
2. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру
1. Письмова заява юридичної/фізичної особи - підприємця;
2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
3. Ескіз виносних конструкцій «штендерів» та схема прив’язки до місця розміщення виносних конструкцій «штендерів», яка виготовляється заявником з врахуванням вимог цього Порядку та Концепції розміщення та розвитку зовнішньої реклами на території міста Кам’янця-Подільського.
3. Платність (безоплатність) адміністративної послуги
Безоплатно
3.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
-
3.2. Розмір плати
-
4. Термін виконання
Тридцять робочих днів з дня подання заяви.
5. Результат послуги
Рішення виконавчого комітету
6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
1. Невідповідність оформлених документів вимогам, встановленим Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами;
2. Подання неправдивих та недостовірних відомостей в наданих для розгляду документах;
3. Технічна неможливість розміщення виносних конструкцій «штендерів».
7. Спосіб отримання відповіді/результату послуги.
Дозвіл особисто в Департаменті містобудування та архітектури, рішення виконавчого комітету  в управлінні надання адміністративних послуг. 
8. Законодавчі акти на основі яких надаються адміністративні послуги:
1. Рішення тридцять четвертої сесії Кам’янець-Подільської міської радивід 06.11.2012 № 10 «Про затвердження порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Кам’янці-Подільському»;
2. Рішення вісімнадцятої сесії Кам’янець-Подільської міської радивід 15.12.2011 № 12 «Про затвердження Концепції розміщення та розвитку зовнішньої реклами на території                   м.Кам’янця-Подільського».