Відділ з охорони культурної спадщини 
1.
Найменування органу, який надає послугу, його повна поштова адреса та телефон
Відділ з охорони культурної спадщини                      
Кам’янець-Подільської міської ради
площа Польський ринок, 18
м. Кам’янець-Подільський, 32300
тел. 25533
2.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 
1.Заява на ім’я начальника відділу з охорони культурної спадщини;
2. Фотофіксація пам’ятки;
3. Акт технічного стану пам’ятки, виготовлений на час подання заяви;
4. Нотаріально посвідчений правовстановлюючий документ на пам’ятку;
5.Попередній договір про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані;
6. Довідка про майнову цінність.
3.
Платність (безоплатність) адміністративної послуги
Безоплатно
3.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
-
3.2.
Розмір плати
-
4.
Термін виконання
30 днів (стаття 6-1 Закону України “Про охорону культурної спадщини”).
5.
Результат послуги
Висновок
6.
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
1. Відсутність одного з документів, визначених пунктом 2;
2. Виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
3. Невідповідність поданих документів чинному законодавству України.
7.
Спосіб отримання відповіді/результату послуги
Особисто за місцем подання заяви та документів
8.
Законодавчі акти на основі яких надаються адміністративні
1. Підпункт 10 пункту 2 статті 6 та пункт 1 статті 18 Закону України  «Про охорону культурної спадщини»;
2. Пункт 3.11. «Положення про відділ з охорони культурної спадщини Кам’янець-Подільської  міської ради» затвердженого  рішенням 31 сесії Кам’янець-Подільської  міської ради VIскликання від 14.08.2012 №13.