Відділ благоустрою управління доріг та інфраструктури Департаменту житлово-комунального господарства Кам'янець-Подільської міської ради
1.
Найменування центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Управління надання адміністративних послуг Кам’янець-Подільської міської ради
2.
Місцезнаходження  центру
м. Кам’янець-Подільський, майдан Відродження, 1
3.
Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру
Понеділок, середа  8.00 – 17.15
Вівторок - четвер   8.00 – 20.00
П’ятниця                 8.00 – 16.00
Без перерви на обід.
Вихідні дні: неділя
4.
Реквізити адміністратора(-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру:
Адміністратори
1. Богдан Анжела Георгіївна
2. Кацап Денис Вікторович
3. Остафійчук Ірина Володимирівна
4. Клімова Наталя Андріївна
5. Гранчук Тетяна Леонідівна
6. Мазурик Ольга Володимирівна
тел. 51773
 
Коляда Ніла Павлівна – заступник директора департаменту, начальник управління комунальної інфраструктури Департаменту ЖКГ тел. 50497
4.1.
Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:
 
4.2.
Закони України (назва, частина, стаття)
Закон України «Про благоустрій населених пунктів» (ч. 2, 3, 4 ст. 28)
4.3.
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»
4.4.
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12 травня 2009 р. № 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень»
5.
Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Рішення виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради від 17 червня 2010 року № 831 «Про затвердження Положення про порядок видалення зелених насаджень у м. Кам’янці-Подільському», рішення виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради від 06 липня 2012 року № 1212 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 17.06.2010 № 831 «Про затвердження Положення про порядок видалення зелених насаджень у м. Кам’янці-Подільському»
6.
Вичерпний перелік документів необхідних  для отримання документа дозвільного характеру
1. Заява фізичної або юридичної особи про видачу дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень.
2. Копія паспорта фізичної особи (для фізичних осіб), документ, що підтверджує повноваження особи щодо подання заяви.
3. Копія витягу або виписки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
4. Документ, що підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою, на якій ростуть зелені насадження, про видалення яких звернулась особа (за наявності).
5. План земельної ділянки М 1:500, на якій знаходяться зелені насадження, що підлягають видаленню (в разі потреби).
6. Документ про сплату відновної вартості зелених насаджень (після прийняття рішення виконавчого комітету Кам’янець – Подільської міської ради) за винятком випадків, коли сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться.
7.
Платність ( безоплатність) видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно.
Оплата відновної вартості зелених насаджень здійснюється окремо по розрахунку визначення відновної вартості зелених насаджень відповідно до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства житлово-комунального України від 12.05.2009 № 127.
 
У разі платності:
 
7.1.
Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата
-
7.2.
Розмір плати
-
7.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати
-
8.
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру
30 днів
9.
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру
1. Подання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа, згідно із встановленим вичерпним переліком;
2. Виявлення в документах, поданих заявником невідповідностей;
3. Відсутність підстав  для видалення зелених насаджень, оскільки зелені насадження знаходяться в хорошому, задовільному стані, відповідають нормам та Правилам утримання зелених насаджень в населених пунктах України.
4. Невнесення або внесення в неповному обсязі відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, крім випадків, коли сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться.
10.
Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)
Термін дії вказується в ордері на видалення зелених насаджень.
11.
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру(в т.ч. перелік органів (установ, організацій), що їх проводять (із зазначенням їх реквізитів), реквізити нормативно-правових актів, на підставі яких вони проводяться)
Експертиза не проводиться
12.
Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)
-
 
У разі платності:
-
12.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
-
12.2.
Розмір плати проведення експертизи (обстеження)
-
12.3.
Розрахункові рахунки для внесення плати
-
13.
Примітки
-