Юридичне управління Кам'янець-Подільської міської ради

ЗАВАНТАЖИТИ  КОМПЛЕКТ  ДОКУМЕНТІВ

1. Найменування органу, який надає послугу, його повна поштова адреса та телефон

Виконавчий комітет

Кам`янець-Подільської міської ради

Майдан Відродження, 1, кім. 106

м. Кам`янець-Подільський, 32300

телефон 5-17-73, 3-60-38

2. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заяви встановленого зразка від особи або її представника. До заяв додаються:

  1. документ до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання; про місце проживання
  2. квитанцію про сплату адміністративного збору;
  3. документи, що підтверджують:

-          право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (півнайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї;

-          право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, довідка про його прийняття на обслуговування в спеціальній соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за встановленою формою, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

  1. проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за встановленою формою (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);
  2. військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

1. документ, що посвідчує особу представника;

2. документ, що підтверджує повноваження особи як представника.

Копії документів завіряються у встановленому законом порядку.

3. Платність (безоплатність) адміністративної послуги Платно
3.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Ст. 11-1 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
3.2. Розмір плати

У розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати.

4. Термін виконання. В день надходження заяв.
5. Результат послуги.

Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця проживання, реєстрацію місця проживання у документ, до якого вносяться відомості про місце проживання.

Видача довідки про реєстрацію місця проживання дітям, які не досягли 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала необхідних документів або інформації;

2. У поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

3. Звернулася особа, яка не досягла 14 років.

7. Спосіб отримання відповіді/результату послуги. Особисто заявник
8. Законодавчі акти на основі яких надаються адміністративні послуги: Цивільний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207.