Юридичне управління Кам'янець-Подільської міської ради

ЗАВАНТАЖИТИ  КОМПЛЕКТ  ДОКУМЕНТІВ

1. Найменування органу, який надає послугу, його повна поштова адреса та телефон

Виконавчий комітет

Кам`янець-Подільської міської ради

Майдан Відродження, 1, кім. 106

м. Кам`янець-Подільський, 32300

телефон 5-17-73, 3-60-38

2. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява встановленого зразка від особи або її представника. До заяви додаються:

  1. документ до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання;
  2. квитанцію про сплату адміністративного збору;
  3. військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

1. документ, що посвідчує особу представника;

2. документ, що підтверджує повноваження особи як представника.

Копії документів завіряються в установленому законом порядку.

3. Платність (безоплатність) адміністративної послуги Платно
3.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Ст. 11-1 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
3.2. Розмір плати

У розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати.

4. Термін виконання. В день надходження заяви.
5. Результат послуги.

Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця проживання у документ, до якого вносяться відомості про місце проживання.

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання дітям, які не досягли 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала необхідних документів або інформації;

2. У поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

3. Звернулася особа, яка не досягла 14 років.

7. Спосіб отримання відповіді/результату послуги. Особисто заявник
8. Законодавчі акти на основі яких надаються адміністративні послуги: Цивільний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207.