Юридичне управління Кам'янець-Подільської міської ради

ЗАВАНТАЖИТИ  КОМПЛЕКТ  ДОКУМЕНТІВ

1. Найменування органу, який надає послугу, його повна поштова адреса та телефон

Виконавчий комітет

Кам`янець-Подільської міської ради

Майдан Відродження, 1, кім. 106

м. Кам`янець-Подільський, 32300

телефон 5-17-73, 3-60-38

2. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява встановленого зразка. До заяви додаються:

1.      копія паспорта заявника

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

1. документ, що посвідчує особу представника;

2. документ, що підтверджує повноваження особи як представника.

Копії документів завіряються в установленому законом порядку.

3. Платність (безоплатність) адміністративної послуги

Безоплатно

3.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

----

3.2. Розмір плати

----

4. Термін виконання.

В день надходження заяви.

5. Результат послуги.

Довідка про реєстрацію місця проживання.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала необхідних документів або інформації;

2. У поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

3. Звернулася особа, яка не досягла 14 років.

7. Спосіб отримання відповіді/результату послуги.

Особисто заявник

8. Законодавчі акти на основі яких надаються адміністративні послуги:

Цивільний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 02  березня 2016 року №207.

1. Найменування органу, який надає послугу, його повна поштова адреса та телефон

Виконавчий комітет

Кам`янець-Подільської міської ради

Майдан Відродження, 1, кім. 106

м. Кам`янець-Подільський, 32300

телефон 5-17-73, 3-60-38

2. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява встановленого зразка. До заяви додаються:

1.      копія паспорта заявника

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

1. документ, що посвідчує особу представника;

2. документ, що підтверджує повноваження особи як представника.

Копії документів завіряються в установленому законом порядку.

3. Платність (безоплатність) адміністративної послуги

Безоплатно

3.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

----

3.2. Розмір плати

----

4. Термін виконання.

В день надходження заяви.

5. Результат послуги.

Довідка про реєстрацію місця проживання.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала необхідних документів або інформації;

2. У поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

3. Звернулася особа, яка не досягла 14 років.

7. Спосіб отримання відповіді/результату послуги.

Особисто заявник

8. Законодавчі акти на основі яких надаються адміністративні послуги:

Цивільний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 02  березня 2016 року №207.