Юридичне управління Кам'янець-Подільської міської ради
1. Найменування органу, який надає послугу, його повна поштова адреса та телефон

Виконавчий комітет

Кам`янець-Подільської міської ради

Майдан Відродження, 1, кім. 106

м. Кам`янець-Подільський, 32300

телефон 5-17-73, 3-60-38

2. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява встановленого зразка, в якій обов’язково вказуються родинні стосунки усіх зареєстрованих по відношенню до заявника. До заяви додаються:

1. правовстановлюючі документи на житло (оригінал чи копія);

2. домова книга (для квартир, які знаходяться у приватній власності);

3. копії паспортів та свідоцтв про народження зареєстрованих осіб.

Копії документів завіряються у встановленому законом порядку.

3. Платність (безоплатність) адміністративної послуги Безоплатно
3.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата ----
3.2. Розмір плати ----
4. Термін виконання. В день надходження заяви.
5. Результат послуги. Довідка про склад сім’ї.
6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала необхідних документів або інформації;

2. У поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

3. Звернулася особа, яка не досягла 14 років.

7. Спосіб отримання відповіді/результату послуги. Особисто заявник
8. Законодавчі акти на основі яких надаються адміністративні послуги: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про звернення громадян»